MENÜ

       FeketeFurgon Courier 

     Csomagszállítás és költöztetés Magyarország és Írország között háztól - házig.
         Különleges, egyedi igények specialistája az Európai Unió teljes területén 
 Galwaytól Székelyföldig  -  Lappföldtől a Kanári Szigetekig 

Megrendelés

 • Kép újratöltsée

 

Minden sikeres megrendelés esetén visszaigazoló e-mailt küldök 12 órán belül. Ha 12 órán belül nem kap tőlem visszaigazoló e-mailt, kérem hívjon valamelyik telefonomon! Köszönöm.

Kérem, olvassa el! 

A küldés gombra kattintva ön automatikussan elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás bemutatása:

1. 1. A FeketeFurgon Courier (Reg. no.: 588628) (továbbiakban Fuvarozó), menetrendszerűen Írország- és Magyarország között, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését, és eseti jelleggel egész Európa területén belül vállal szállítást.

1.2. A szolgáltatás kizárólag a Fuvarozó honlapján kitöltendő megrendelőlap kitöltésével vehető igénybe a Megrendelő által.

1.3. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az általános megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF tartalmazza.


2. A küldemény:

2.1. A csomag tartalmáért mindig a Feladó vállalja a jogi felelősséget.

2.2.A Fuvarozó nem szállít semmilyen anyagot, melyet bármely közigazgatási szerv, vagy a szállítási tevékenység vonatkozásában hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet (pl. mindd, az útvonalba eső országok vámhivatalai) kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható küldeménynek minősített.

Különös tekintettel:

vényre kapható gyógyszerek, kábítószerek, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, jövedéki termékek,

tűz- és robbanásveszélyes anyagok, lőfegyver,

romlandó, fertőző, undort keltő áru,

pénz vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz,

és illegális és egyéb veszélyes a nyagokra.

2.3. A küldeményt mindig a méretének és tartalmának megfelelő csomagolással kell ellátni, a csomag biztonságos szállítása érdekében.

2.4. A csomagoláson olvashatóan kell feltüntetni a Címzettet.

2.5. Ha a csomag különleges bánásmódot igényel, a Feladó ezt köteles a csomagoláson jelezni.

2.6. A Fuvarozónak jogában áll a küldemény átvételét megtagadni, amennyiben erre megalapozott okot talál. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül: a nem megfelelő csomagolás, a többi csomag, vagy a szállító jármű épségét veszélyeztető csomagok, vagy esetleg a csomag nem-engedélyezett tartalma.(ld. 2.2.)

2.7. A Fuvarozó figyelmezteti a megrendelőt a visszaigazoló e-mailben arra, hogy a csomagfelvétel előtt a csomagot a feladó ne zárja le.

2.8. A Fuvarozó egy nappal a csomagfelvétel előtt időpontegyeztető sms-ben egyúttal figyelmezteti a feladót, hogy a csomagfelvétel előtt a csomagot a feladó ne zárja le.

2.9. A Fuvarozó jogosult a küldemény tartalmát a szállítás biztonsága érdekében, a Feladó
jelenlétében ellenőrizni.
 Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, pl. a küldemény már le van zárva, a Fuvarozó vagy annak alkalmazottja jogosult az ellenőrzésre mielőtt a küldemény elhagyja a kiinduló országot.

2.10. Ha a Fuvarozó az ellenőrzés során a szállításból kitiltott anyagot, tárgyat talál, a küldeményt a Fuvarozó nem kézbesíti, hanem maximum 3 hónapig naponta és kilogrammonként 50 eurocent vagy 150 HUF díjért a raktárában tárolja amíg a Megrendelő vagy a feladó el nem szállítja azt. Ez esetben a Fuvarozó csak a tárolási és a szállítási díj megfizetése után adja ki a küldeményt a Megrendelőnek / Feladónak. A fuvarozó minden harmadik héten tartózkodik a raktárban, átvétel csak ilyenkor, és időpontegyeztetés után lehetséges. A három hónap letelte után a Megrendelő / Feladó nem tarthat igényt a küldeményére, sem annak ellenértékére.

2.11. Amennyiben a Feladó a Fuvarozó tudta nélkül a csomagban a szállításból kitiltott anyagot, tárgyat helyez el, és ebből a Fuvarozónak igazolhatóan bármilyen jellegű kára származik ide értve az erkölcsi kárt is és pl:

vámhivatal találja meg a tiltott árut és ebből eredően a Fuvarozó várakozni kényszerül és esetlegesen ezért lekési a hajót,

vagy a közigazgatási szerv büntetést szab ki, stb... a Fuvarozó jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Feladóval megfizettetni és ezen felül a Feladó egyszeri, 350 eurós kártérítést köteles fizetni a Fuvarozó részére. Ezt az összeget a Feladó abban az esetben is köteles a Fuvarozónak megfizetni, ha a Fuvarozót csak erkölcsi kár érte.

Ha ilyen eset felmerül, a Fuvarozó a küldeményt jogosult a kártérités plusz 350 euro beérkezéséig visszatartani.

3. A megrendelés felvétele:

3.1. Az áruszállításra szóló megbízás kizárólag Interneten történik, a Megrendelő a szolgáltatás megrendeléséről e-mailben és/vagy sms-ben visszaigazolást, a csomag felvételekor Szállítólevelet kap.

3.2. A Megrendelő a megrendelőlap elküldésével jelzi, hogy elolvasta és elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

3.3. A szállítási megbízás (megrendelőlap) elküldése után a visszaigazolás pillanatában szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és a Fuvarozó között.

3.4. A Szállítólevelet és a szállítólevél hátlapján a Kivonat az ÁSZF-ből amely minden esetben a Feladó anyanyelvén van megfogalmazva a Feladó aláírja, és ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A megrendelés lemondása:

4.1. A szállítási megbízás lemondása költségmentesen történhet meg az Interneten vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg a Fuvarozó meg nem kezdte a csomagok begyűjtését az érintett országban.

4.2. A már felvett, de a Feladó által továbbítás előtt visszakért, illetve a Feladó hibájából visszaküldött küldemény esetén, a Fuvarozó jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Feladóval megfizettetni. Amíg ezen költségek a Fuvarozóhoz beérkeznek, a Fuvarozó jogosult a küldemény visszatartására.

5. A küldemény felvétele:

5.1. A küldemény felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban.

5.2. A felvétel időpontját a Fuvarozó jogosult meghatározni az előzőekben megjelölt időszakokban, 06-20 óráig.

5.3. A Fuvarozó a Szállítólevél egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a Feladótól.

5.4. A Feladó köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a helyszínen tudatni a Fuvarozóval a küldemény szállításának speciális ismérveit.

5.5. A nem megfelelően kitöltött Szállítólevélből származó esetleges kár a Megrendelőt terheli.

5.6. A Fuvarozó köteles figyelmeztetni a Feladót, ha az áru csomagolása a szállításnak nem felel meg vagy sérült. Amennyiben a Feladó nem gondoskodik kellően a csomagolásról, úgy a Fuvarozó ezt a tényt rápecsételi a fuvarlevélre, ami az esetleges reklamációt kizárja.

5.7. A felvétel igazolásaként, a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítólevél 3. példánya a Feladónál marad.

5.8. Csomagot csak 18. életévét betöltött személy adhat fel, aki a csomag tartalmáért aláírásával felelősséget tud vállalni

5.9. A Fuvarozó anyagilag felelős az átvett küldemény épségéért és hiánytalan 
meglétéért a jogosult részére történő kézbesítésig.

6. Kézbesítés:

6.1. A kézbesítés időpontját a Fuvarozó jogosult meghatározni az aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 06-20 óráig.

6.2. Címzett az az ügyfél, aki a küldeményen, a csomagoláson, de elsősorban a szállítólevélen fel lett tüntetve címzettként. Amennyiben címzettként nem természetes személy lett megjelölve, abban az esetben meg kell jelölni, hogy a címzettnél ki veheti át a küldeményt.

6.3.A Fuvarozónak jogában áll a Címzett személyi azonosságát a küldemény kézbesítésekor ellenőrizni.

6.4. . A Fuvarozó a Szállítólevélben megadott általános és speciális utasítások teljesülése után (bérmentesítés, áruérték beszedés és aláírások) szolgáltatja ki az árut a Címzettnek.

6.5. A csomagolás látható sérülése esetén a Fuvarozó kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében a Címzettel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

6.6. A Fuvarozó a küldemény elvesztése, a tartalom hiányának ill. értékvesztésének arányában kárfelelősséggel tartozik.

6.7. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 2 példányban aláírt Szállítólevél szolgál.

6.8. A Fuvarozó nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és 
elháríthatatlan külső okokból bekövetkező károkért.
 Ilyen külső okok lehetnek a teljesség igénye nélkül:

 • természeti katasztrófa

 • elháríthatatlan társadalmi esemény (pl.: háború, szerencsétlenség, embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás, etc.),

 • információk, képek, adatok elektronikus, vagy mágneses behatásból származó megsemmisülése, vagy károsodása, etc..

 • közlekedési baleset esetén a fuvarozó által külső biztosítási céggel kötött rakománybiztosítás alapján a biztosító cég köteles a kártérítés teljesítésére.

7. A szolgáltatás díja és a díj kiegyenlítésének módja:

7.1. A szállítási díj megállapítása minden esteben a FeketeFurgon Courier honlapján megtalálható díjtáblázat alapján történik.

7.2. A honlapon feltüntetett árak Írország – Magyarország közötti szállításra értendők, a köztes országokba történő szállítmányozás díja egyedi árképzés alapján történik.

7.3. Olyan kis fajsúlyú küldeményeknél, mint például, habszivacs, stb., melynél a küldemény fajsúlya jelentősen eltér a szokásos küldemények súlyától, a Fuvarozó fenntartja a jogot, hogy térfogat alapján képezze az árat.

7.4. A Fuvarozó a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy az megfelel a Megrendelőlapon szereplő adatoknak. Amennyiben abban eltérés mutatkozik, jogosult új szállítási díjat megállapítani.

7.5. A díjat feladáskor vagy átvételkor készpénzben, vagy banki átutalással a megrendelés teljesítése előtt kell kiegyenlíteni.
 A nem Euroban történő fizetés esetén mindig a megrendelés időpontjában érvényes Euro valuta-vételi ára alapján kell a díjat megállapítani.


8. Sikertelen és meghiúsult kézbesítés:

8.1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a Fuvarozó jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben a futár értesítést hagy írásban, hogy küldeményét milyen módon veheti át. Minden újabb megkísérelt kiszállítás díja a küldeményre vonatkozó szállítási díj 50%-a.

8.2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha a Címzett az áru átvételét érdektelenség miatt megtagadja, a Fuvarozó a küldeményt visszaszállítja a Feladónak. Ebben az esetben az áruszállítás díjának kétszerese a Feladót terheli.

8.3. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Fuvarozó jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Fuvarozó sem a Feladó, sem harmadik személyek felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Feladónak.

9 . Adatvédelmi nyilatkozat:

9.1. Az adatokat kizárólag a FeketeFurgon Courier szolgáltatásainak lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk.

9.2. Amennyiben a Feladó a Fuvarozó tudta nélkül a csomagban a szállításból kitiltott anyagot, tárgyat helyez el, és ebből a Fuvarozónak igazolhatóan bármilyen jellegű kára származik ideértve az erkölcsi kárt is, a Fuvarozó jogosult a Megrendelő és a Feladó adatait az ő engedélyük és beleegyezésük nélkül is feketelistán nyilvánosságra hozni.

 

Hírek

 • A F. F. Flotta új tagja

  A Fekete Furgon megújult. A vadonatúj, lényegesen nagyobb raksúlyú szállítójármű már üzembe állt. Viszont akik eddig is fekete színűre számítottak, újfent "csalódniuk" kell. Remélem ezért megbocsájtanak. wink

 • Itt a furgon weboldalon magánkiadásban nyomom... (Fekete Furgon firkálmány)

  Dobozokba zártad mindd mit fájó lenne itthagyni,

  Nagyot fordul most a világ, nem tudsz tovább maradni.

  Kicsit félve nézel körbe, szemeidben szorongás,

  Milyen jól is esne most egy baráttól a mosolygás.

   

  Eltelt sok év huza-vona balsors, siker, könnyezel,

  De most üt az uccsó óra, búcsúpartit szervezel.

  Bíztatnak az ismerősők, féltve óvnak szüleid,

  Sok az infó minden felől, szétállnak a füleid.

   

  Beütöd a böngészőbe: irányír a kedvenced,

  Nem törődsz most semmi mással, a bannerem keresed.

  Megnyílik a weboldalam, mint a hasított szoknya,

  Kitárt könyvként lapozgatod, hogy mit ír a bolondja...

   

  Telefonért nyúlsz… de inkább megrendelőt kitöltöd,

  Visszaigazolásra vársz és a mobilt feltöltöd.

  Csöng a kütyü hamarosan, Pista bá’ a furgontól,

  Éppen jókor indul és te szabadulsz a cuccodtól.

   

  Úszkár Wilde a hajó neve, rakterében furgonom,

  Én magam a bárban ülve a futárdalt dúdolom.

  Elkérem a bárzenésztől a billentyűs hangszerét,

  Azon húzom el a nótád a keserves mindenét.

   

  Finánc ne nyúlj a csomaghoz, nem neked van címezve!

  A megrendelőnek becses neve rá van hímezve.

  Érintetlen kell átadnom mert így szól a ígéret,

  De ha tilos lenne benne, feladónak ítélet.

   

  A Fekete Furgon suhan, túl van már hét határon,

  Várja őt a címzett és a családja a tornácon.

  A sofőr egy kicsit fáradt, őszülő a halánték,

  Megbízhatóságból jeles, non plus ultra ajándék.

   

  feketefurgon.freewb.hu a google találat,

  GPS-em megtalálja a földúti tanyákat.

  Te meg meglelsz engem ezen webhelyen megkeresel,

  Ezer szerencse legyen veled meg "fekete" mester.

Asztali nézet